Zabytki Powiatu Łosickiego

Na terenie powiatu znajdują się 1794 obiekty, które można uznać za nieruchome dobra kultury. Decyzji o wpisie do rejestru zabytków nieruchomych zostało wydanych 61, prawną ochroną konserwatorską zostało, objętych ponad 120 obiektów. Zamieszczamy tu aktualną listę zabytków nieruchomych wpisanych do rejestru.
LISTA ZABYTKÓW DO POBRANIA
 

     Od czasu wydawanych, pod redakcją Romualda III Mikoszewskiego, zeszytów "Ziemia najbliższa" poświęconych dobrom kultury i tradycjom lokalnym, nie ukazało się na terenie powiatu żadne kompletne opracowanie tego tematu, aż do czasu opublikowania w "Gazecie Łosickiej" cyklu artykułów Dariusza Stasiuka
 „Śladami zabytków”. Cykl został poświecony architekturze sakralnej i świeckiej Powiatu Łosickiego. Dzięki uprzejmości Autora i Redakcji miesięcznika, zamieszczamy tu większość artykułów z cyklu. Polecamy lekturę.