Nieodpłatne porady prawne i obywatelskie oraz mediacja

Od 1 stycznia 2016 roku można skorzystać z punktów nieodpłatnej pomocy prawnej działających w ramach ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji, a od 1 stycznia 2019 r. również z punktów nieodpłatnych porad obywatelskich i mediacji. Wybierasz się do punktu nieodpłatnej pomocy, aby zasięgnąć porady? Pamiętaj o kilku zasadach, zobacz ulotkę:


Prezentacje przygotowane w ramach działań edukacyjnych nieodpłatnej edukacji prawnej realizowanej przez Łosickie Stowarzyszenie Rozwoju EQUUS na terenie powiatu łosickiego w 2021 roku.

 


Prawo spadkowe

Prezentacja przygotowana w ramach działań edukacyjnych nieodpłatnej edukacji prawnej realizowanej przez Łosickie Stowarzyszenie Rozwoju EQUUS na terenie powiatu łosickiego.


Mediacja

Prezentacja przygotowana w ramach działań edukacyjnych nieodpłatnej edukacji prawnej realizowanej przez Łosickie Stowarzyszenie Rozwoju EQUUS na terenie powiatu łosickiego.


Definicja pokrzywdzonego i jego status w prawie karnym

Prezentacja przygotowana w ramach działań edukacyjnych nieodpłatnej edukacji prawnej realizowanej przez Łosickie Stowarzyszenie Rozwoju EQUUS na terenie powiatu łosickiego.


Szkoda - znaczenie w prawie cywilnym

Prezentacja przygotowana w ramach działań edukacyjnych nieodpłatnej edukacji prawnej realizowanej przez Łosickie Stowarzyszenie Rozwoju EQUUS na terenie powiatu łosickiego.