Biuro Zarządu Powiatu Łosickiego:
Starostwo Powiatowe
ul. Narutowicza 6
p. 29, tel. 83 357 19 29


Zarząd Powiatu Łosickiego

Aktualizacja 06.11.2020

Kobyliński Janusz - Przewodniczący Zarządu
Michaluk Michał – Wiceprzewodniczący
Iwanowski Stefan – Członek Zarządu
Kita Waldemar – Członek Zarządu
Waszczuk Marian - Członek Zarządu

 

Aktualizacja 03.09 2020

Michoń Barbara - Przewodnicząca Zarządu
Iwanowski Stefan – Wiceprzewodniczący
Michaluk Michał – Członek Zarządu
Soszyński Michał – Członek Zarządu
Waszczuk Marian - Członek Zarządu

 

Aktualizacja 27.11.2018

Klimiuk Katarzyna - Przewodnicząca Zarządu
Iwanowski Stefan – Wiceprzewodniczący
Kita Waldemar– Członek Zarządu
Soszyński Michał – Członek Zarządu
Stachowicz Jacek - Członek Zarządu

 


Skład Zarządu Powiatu w latach 2014-2018

Aktualizacja 7.08.2017

Niedzielak Bożena - Przewodnicząca Zarządu
Szymaniuk Karol – Wiceprzewodniczący
Iwanowski Stefan– Członek Zarządu
Frączek Wanda – Członek Zarządu
Juszyński Karol - Członek Zarządu

 

Aktualizacja 5.06.2017

Giziński Czesław - Przewodniczący
Niedzielak Bożena - Wiceprzewodnicząca
Frączek Wanda - Członek Zarządu
Iwanowski Stefan - Członek Zarządu
Juszyński Karol - Członek Zarządu

 

Aktualizacja 28.11.2016

Giziński Czesław - Przewodniczący
Niedzielak Bożena - Wiceprzewodnicząca
Bojdo Dorota - Członek Zarządu
Frączek Wanda - Członek Zarządu
Iwanowski Stefan - Członek Zarządu

 

Aktualizacja 17.08.2016

Giziński Czesław - Przewodniczący
Niedzielak Bożena - Wiceprzewodnicząca
Frączek Wanda - Członek Zarządu
Iwanowski Stefan - Członek Zarządu

Aktualizacja 08.12.2014

Giziński Czesław - Przewodniczący
Muder Iwona - Wiceprzewodnicząca
Frączek Wanda - Członek Zarządu
Iwanowski Stefan - Członek Zarządu
Niedzielak Bożena - Członek Zarządu


Skład Zarządu Powiatu w latach 2010-2014

Aktualizacja 24.02.2011

Czesław Giziński – Przewodniczący  Zarządu
Mariusz Kucewicz – Wiceprzewodniczący  Zarządu
Franciszek Kałużny - Członek Zarządu
Stefan Iwanowski - Członek Zarządu
Marek Banicki - Członek Zarządu

 

Aktualizacja 22.12.2010

Czesław Giziński – Przewodniczący  Zarządu
Mariusz Kucewicz – Wiceprzewodniczący  Zarządu
Franciszek Kałużny - Członek Zarządu
Stefan Iwanowski - Członek Zarządu


Skład Zarządu Powiatu w latach 2006-2010

Aktualizacja 30.03.2010

 

Czesław Giziński – Przewodniczący Zarządu
Andrzej Lipka – Wiceprzewodniczący  Zarządu
Bogdan Białek - Członek Zarządu
Stefan Iwanowski - Członek Zarządu

 

 

Aktualizacja 18.07.2007

Czesław Giziński – Przewodniczący Zarządu
Andrzej Lipka – Wiceprzewodniczący  Zarządu
Bogdan Białek - Członek Zarządu
Mieczysław Makaruk - Członek Zarządu

 

Aktualizacja 30.11.2006

Ryszard Chomiuk – Przewodniczący Zarządu
Andrzej Daniluk – Wiceprzewodniczący  Zarządu
Stanisław Bazylczuk - Członek Zarządu


Skład Zarządu Powiatu w latach 2002-2006

Aktualizacja 26.11.2002

Ryszard Chomiuk – Przewodniczący Zarządu
Andrzej Daniluk – Wiceprzewodniczący  Zarządu
Mieczysław Makaruk - Członek Zarządu


Skład Zarządu Powiatu w latach 1998-2002

Aktualizacja 11.10.1998

Stefan Szańkowski – Przewodniczący Zarządu
Stanisław Kucharczuk – Wiceprzewodniczący  Zarządu
Stanisław Bazylczuk- Członek Zarządu
Stanisław Pawluk - Członek Zarządu
Janina Pietras - Członek Zarządu