Dyżury Aptek 2022

Rozkład godzin pracy aptek i punktów aptecznych ogólnodostępnych działających na terenie Powiatu Łosickiego:

 

Uchwała Nr XLVI/238/2021 Rady Powiatu Łosickiego z dnia 14 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek i punktów aptecznych ogólnodostępnych działających na terenie Powiatu Łosickiego, została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z dnia 17 grudnia 2021 r. pod poz.12014.


Dyżury Aptek 2021

Rozkład godzin pracy aptek i punktów aptecznych ogólnodostępnych działających na terenie Powiatu Łosickiego:

 

Uchwała Nr XXXIII/177/2020 Rady Powiatu Łosickiego z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek i punktów aptecznych ogólnodostępnych działających na terenie powiatu łosickiego, została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z dnia 18 grudnia 2020 r. pod poz.13124.

 

Uchwała Nr XXXIV/186/2021 Rady Powiatu Łosickiego z dnia 29 stycznia 2021 r. dotycząca zmiany Uchwały Nr XXXIII/177/2020 Rady Powiatu Łosickiego z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek i punktów aptecznych ogólnodostępnych działających na terenie powiatu łosickiego, została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z dnia 5 lutego 2021 r. pod poz. 951. 


Dyżury Aptek 2020

Rozkład godzin pracy aptek i punktów aptecznych ogólnodostępnych działających na terenie Powiatu Łosickiego:

 

Uchwała Nr XXIV/112/2020 Rady Powiatu Łosickiego z dnia 8 kwietnia 2020 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek i punktów aptecznych ogólnodostępnych działających na terenie powiatu łosickiego, została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z dnia 9 kwietnia 2020 r. pod poz.4511.


Dyżury Aptek 2019

Rozkład godzin pracy aptek i punktów aptecznych ogólnodostępnych działających na terenie Powiatu Łosickiego:

 

Uchwała Nr XVI/63/2019 Rady Powiatu Łosickiego z dnia 27 września 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr II/11/2018 Rady Powiatu Łosickiego z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek i punktów aptecznych ogólnodostępnych działających na terenie powiatu łosickiego, została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z dnia 3 października 2019 r. pod poz.11471.

Uchwała Nr IX/41/2019 Rady Powiatu Łosickiego z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr II/11/2018 Rady Powiatu Łosickiego z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek i punktów aptecznych ogólnodostępnych działających na terenie powiatu łosickiego, została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z dnia 2 kwietnia 2019 r. pod poz.4264.

Uchwała Nr II/11/2018 Rady Powiatu Łosickiego z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek i punktów aptecznych ogólnodostępnych działających na terenie powiatu łosickiego, została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z dnia 4 grudnia 2018 r. pod poz.11814.


Uchwała Nr IV/24/2018 Rady Powiatu Łosickiego z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr II/11/2018 Rady Powiatu Łosickiego z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek i punktów aptecznych ogólnodostępnych działających na terenie powiatu łosickiego, została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z dnia 2 stycznia 2019 r. pod poz.10.


Dyżury Aptek 2018

Rozkład godzin pracy aptek i punktów aptecznych ogólnodostępnych działających na terenie Powiatu Łosickiego:

Uchwała Nr XLIX/209/17 Rady Powiatu Łosickiego z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek i punktów aptecznych ogólnodostępnych działających na terenie powiatu łosickiego, została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z dnia 15 grudnia 2017 r. pod poz. 12129.

 


Dyżury Aptek 2017

Rozkład godzin pracy aptek i punktów aptecznych ogólnodostępnych działających na terenie Powiatu Łosickiego:

Uchwała Nr XXXII/121/16 Rady Powiatu Łosickiego z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek i punktów aptecznych ogólnodostępnych działających na terenie powiatu łosickiego, została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z dnia 17 grudnia 2016 r. pod poz. 11517.