Zestawienie numerów telefonów

 

Numer pokoju
 
Nr telefonu linii miejskiej

Lokalizacja / referat

Starostwo Powiatowe w Łosicach
10 83 3571910 Referat Komunikacji

M. Turska,
M. Mościbrodzka
M. Pietruszewska

11 83 3571911 Referat Komunikacji S. Dydycz
13 83 3571913 Referat Komunikacji E. Michalska
15 83 3571915

Referat Geodezji, Katastru i Nieruchomości

J. Łysak

16 83 3571916 Referat Geodezji, Katastru i Nieruchomości J. Księżopolski
17 83 3571917 Referat Geodezji, Katastru i Nieruchomości M. Mucha,
A. Chwedoruk

18 83 3571918 Referat Geodezji, Katastru i Nieruchomości M. Barańska,
M. Dmowska
19

83 3571919

Referat Geodezji, Katastru i Nieruchomości E. Pietruczuk
20 83 3571920 Referat Geodezji, Katastru i Nieruchomości E. Matusz,
M. Tarkowska

23 83 3571923 Referat Geodezji, Katastru i Nieruchomości G. Piałucha
73 83 3571973 Referat Geodezji, Katastru i Nieruchomości - ZUD E. Matusz
27 83 3571927 Samodzielne 
stanowisko ds. kadr

E. Stachowicz

29 83 3571929 Sekretariat E. Kuśmierczyk
31 83 3571931

Referat Administracyjno-Organizacyjny
stanowisko ds. gospodarczych,
Informatyk,
stanowisko ds. promocji

A. Obzejta
A. Ozioro
M. Romaniuk

32 83 3571932 Referat Architektury, Budownictwa, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa B. Kulik,
J. Szewczyk
33 83 3571933 Referat Architektury, Budownictwa, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa M. Stefaniuk - kierownik referatu

34 83 3571934 Samodzielne stanowisko ds. obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego

R. Kasprowicz,
A. Lauferska

36 83 3571936 Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych A. Lewandowska
37 83 3571937 Powiatowy Rzecznik Konsumentów J. Mirońska
38 83 3571938 Referat Architektury, Budownictwa, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa B. Białek
39 83 3571939 Referat Administracyjno-Organizacyjny M. Wasiluk - kierownik referatu
40 83 3571940

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

E. Niepogoda,
A. Kozioł

41 83 3571941 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

M. Szczerbicka,
I. Gawrysiuk

42 83 3571942 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie A. Laszuk - kierownik

43 83 3571943 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie S. Chromiec,
A. Pycka
44 83 3571944 Biuro Rady Powiatu I. Wierzbicka
45 83 3571945 Przewodnicząca Rady Powiatu U. Sadowska
46 83 3571946

Referat Finansowy, Skarbnik Powiatu

A. Sulińska - kierownik referatu
47 83 3571947 Referat Finansowy J. Bogdał,
A. Szupiluk
48 83 3571948

Referat Finansowy,

A. Marciniuk

49 83 3571949 Kasa M. Chwedorczuk
Powiatowy Urząd Pracy w Łosicach
http://losice.praca.gov.pl/wykaz-telefonow