Wzory wniosków, umów, ofert i sprawozdań

Otwarte Konkursy  Ofert

W przypadku otwartych konkursów ofertowych ogłoszonych przed dniem 1 marca 2019 r. dla organizacji pozarządowych, obowiązuje wzór oferty i sprawozdanie zgodne z Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań.

29 października 2018 r. zostało wydane nowe Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań.

Od dnia 1 marca 2019 roku weszły nowe wzory ofert, umów i sprawozdań w ramach otwartych konkursów ofert. 

W przypadku otwartych konkursów ofertowych ogłoszonych po 1 marca 2019 r. obowiązują nowe przepisy.

Poniżej wzór oferty (załącznik nr 1) i sprawozdania (załącznik nr 5), które obowiązują w Otwartych Konkursach Ofert ogłoszonych od dnia 1 marca 2019 r.

Poniżej aktualne rozporządzenia dotyczące otwartych konkursów ofert:


2021

Otwarty konkurs ofert

Zarząd Powiatu Łosickiego ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu prowadzenia punktu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Łosickiego w 2022 r. i naboru kandydatów na członków Komisji Konkursowej do opiniowania złożonych ofert.

Treść ogloszenia na stronie BIP Starostwa: http://www.e-bip.pl/Start/37/OfficialBulletinBoard/243934

Uchwała w sprawie wyboru oferty na realizację zadania publicznego z zakresu prowadzenia punktu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Łosickiego w 2022 r.: http://www.e-bip.pl/Start/37/OfficialBulletinBoard/244273


Otwarty konkurs ofert

Zarząd Powiatu Łosickiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego wraz z udzieleniam wsparcia finansowego - Sport

Treść ogloszenia na stronie BIP Starostwa:  http://www.e-bip.pl/Start/37/OfficialBulletinBoard/243720


Otwarty konkurs ofert

Zarząd Powiatu Łosickiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego wraz z udzieleniam wsparcia finansowego - Kultura

Treść ogloszenia na stronie BIP Starostwa:  http://www.e-bip.pl/Start/37/OfficialBulletinBoard/243721


Nabór kandydatów

Zarządu Powiatu Łosickiego ogłasza nabór kandydatów na członków Komisji Konkursowych do opiniowania złożonych ofert w otwartych konkursach ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2021 roku

Treść ogłoszenia na stronie BIP Starostwa: http://www.e-bip.pl/Start/37/OfficialBulletinBoard/242268


Otwarty konkurs ofert

Zarząd Powiatu Łosickiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego wraz z udzieleniam wsparcia finansowego z obszaru turystyka i krajoznawstwo w 2021 roku

Treść ogloszenia na stronie BIP Starostwa: http://www.e-bip.pl/Start/37/OfficialBulletinBoard/242267