Aktualizacja 22.03.2021

SZANOWNI PAŃSTWO

Mając na uwadze obowiązujący stan zagrożenia epidemicznego zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, kierując się troską o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców oraz pracowników urzędu informuję, iż sprawy w Starostwie Powiatowym w Łosicach będą załatwiane również za pośrednictwem poczty tradycyjnej, poczty elektronicznej, telefonu oraz poprzez platformę ePUAP.

Przypominam również, iż w głównym wejściu budynku znajduje się skrzynka podawcza, do której można składać wnioski i pisma urzędowe.

Druki wniosków dostępne są na stronie internetowej Starostwa
>>>Kliknij aby zobaczyć pliki do pobrania<<< oraz przy głównym wejściu do urzędu.

Jednocześnie informuję, iż wszystkie Państwa sprawy kierowane do Starostwa Powiatowego w Łosicach realizowane są na bieżąco. 

Od dnia 22 marca 2021 roku obsługa interesantów w Starostwie Powiatowym w Łosicach odbywa się w 3 punktach: wejście główne oraz wejścia boczne do Urzędu.

Wejście główne:

1. Referat Komunikacji

2. Powiatowy Urząd Pracy

3. Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w godz. 8.00-15.30

Wejście boczne (od strony stacji pogotowia ratunkowego):

1.Referat Geodezji, Katastru i Nieruchomości

Wejście boczne (od strony jeziorka):

1. Referat Architektury, Budownictwa, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

2. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

3. Powiatowy Rzecznik Praw Konsumenta

4. Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego dla umówionych na wizytę interesantów po godz. 15.30.

 

Kasa urzędu jest otwarta dla interesantów. Znajduje się na parterze w sali obsługi interesanta (wejście główne). Kasa czynna jest w godzinach 7.45 – 15.00. 

Kliknij na nazwę referatu aby zobaczyć szczegółowe wiadomości.

Referat Komunikacji

Obsługa interesantów  w Referacie Komunikacji

Od dnia 23 lutego obsługa interesantów referatu komunikacji odbywać się będzie w godz 7.45 -15.00 bez umawiania telefonicznego.

W sytuacji, w której jest konieczne wyłącznie złożenie wypełnionych dokumentów można przesłać dokumenty pocztą tradycyjną lub pozostawić w skrzynce umieszczonej przy głównym wejściu do budynku. 

Posiadacze podpisu elektronicznego zawiadomienie o zbyciu lub nabyciu pojazdu mogą  złożyć przez stronę e-obywatel: https://www.gov.pl/web/gov/zglos-zbycie-lub-nabycie-pojazdu-na-przyklad-sprzedaz-kupno-darowizne.

Druki do wypełnienia, kwoty opłat oraz nr konta dostępne są na stronie internetowej https://powiat.losice.pl/index.php?id=46.

e-mail: komunikacja@losice.pl lub rejestracja@losice.pl

 

Kontakt telefoniczny do referatu komunikacji:

sprawy dotyczące rejestracji pojazdów – 83 357 19 10

sprawy dotyczące uprawnień do kierowania pojazdami – 83 357 19 13

kierownik 83 357 19 11.

 

Referat Geodezji, Katastru i Nieruchomości

Wszelkie wnioski dotyczące spraw w zakresie geodezji i kartografii tj.

P + P1 Wniosek o udostępnienie mapy zasadniczej lub mapy ewidencji gruntów i budynkow.xls (66.5 KiB)

P + P2 Wniosek o udostępnienie zbioru danych bazy danych ewidencji gruntów i budynków (EGiB) (w postaci elektronicznej).xls (67.5 KiB)

P + P3 Wniosek o udostępnienie zbioru danych bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) (w postaci elektronicznej).xls (66.0 KiB)

P + P4 Wniosek o udostępnienie zbioru danych bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych.xls (65.5 KiB)

P + P5 Wniosek o udostępnienie rejestru cen nieruchomosci.xls (68.5 KiB)

P + P6 Wniosek o udostępnienie raportów tworzonych na podstawie bazy danych EGiB1.xls (65.5 KiB)

P + P7 Wniosek o udostępnienie innych materialow.xls (64.0 KiB)

ujawnienie - wykreślenie budynku z egib.doc (26.5 KiB)

Wniosek-o-wydanie-wypisu-lub-wyrysu-z-operatu-ewidencyjnego.xls (91.0 KiB)

10 Wniosek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. docx (19.6 KiB)

11 Wniosek o uzgodnienie na naradzie koordynacyjnej sieci uzbrojenia terenu. pdf (50.3 KiB)

12 Wniosek o wydanie zaświadczenia o gospodarstwie rolnym Losice.doc (30.0 KiB)

13 wniosek o wyłączenie gruntów z produkcji rolnej.doc (25.5 KiB)

14 zgłoszenie zmian w operacie ewidencyjnym Losice.doc (30.0 KiB).

dostępne są na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Łosicach pod adresem https://powiat.losice.pl/index.php?id=46  oraz przy głównym wejściu do budynku.

Wypełnione Wnioski P+P1, P+P2, P+P3, P+P4, P+P5, P+P6, P+P7 oraz Wniosek o wydanie wypisu lub wyrysu z operatu ewidencyjnego można przesłać na adres e-mailowy geodezja@losice.pl.

Pozostałe wnioski należy przesłać w tradycyjnej formie papierowej na adres Starostwo Powiatowe w Łosicach, ul. Narutowicza 6, 08-200 Łosica lub przez e-PUAP na adres /gjmhw2216z lub /gjmhw2216z/SkrytkaESP .

 

Terminy realizacji max do 2 tygodni.

Referat Architektury, Budownictwa, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

Wszystkie sprawy załatwiane są telefonicznie pod nr:

- budownictwo – 83 357 19 32

- ochrony środowiska, rolnictwo i leśnictwa – 83 357 19 38

Wszelką dokumentację budowlaną wraz z wnioskami, wnioski dot. referatu ochrony środowiska prosimy składać w  wyznaczonym miejscu w holu głównym Starostwa Powiatowego w Łosicach.

Wszystkie wymagane wnioski są dostępne na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Łosicach pod adresem https://powiat.losice.pl/index.php?id=46 oraz przy głównym wejściu do urzędu.

Powiatowy Urząd Pracy

https://losice.praca.gov.pl/

umawianie wizyty w sprawach dotyczących:
rejestracji - 83 357 19 61
pożyczek/dofinansowania - 83 357 19 52
cudzoziemców - 83 357 19 51
potwierdzenia gotowości - 83 357 19 50
Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) - 83 357 19 54

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

tel. 502-267-502

e-mail: rzecznik@losice.pl

Zakładka Rzecznik Praw Konsumenta

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

umawianie wizyty - 83 359 05 51 oraz 83 357 19 40

kontakt@pcpr.losice.pl 

https://pcpr.losice.pl/Aktualizacja 10.03.2020