Starostwo Powiatowe w Łosicach > Gdzie szukać pomocy > Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Ogłoszenie - Powiatowy Rzecznik ds. Konsumentów

Z uwagi na nieobecność  Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Łosicach w dniach 30 - 31 sierpnia 2021 r. nie będą załatwiane sprawy z zakresu praw konsumenckich.

 

 

Zapisy publiczne ON-LINE

Adres strony www do zapisów publicznych ON-LINE:

np.ms.gov.pl/mazowieckie/łosicki


Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Łosicach informuje

Zmiana w prawie konsumenckim od 01.01.2021 r.

Wraz z początkiem nowego roku weszły w życie zmiany w prawie konsumenckim. Nowelizacja dokonana ustawą z dnia 31 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych) obejmuje m.in. Kodeks cywilny i ustawę o prawach konsumenta. Jedną z najbardziej doniosłych zmian jest objęcie ochroną przewidzianą dla konsumenta takiego przedsiębiorcy, który zawiera z innym przedsiębiorcą umowę związaną wprawdzie bezpośrednio z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą lub zawodową, lecz nieposiadającą dla niego charakteru zawodowego.

 

Zmiany w Kodeksie Cywilnym

Nowelizacja kodeksu cywilnego wprowadza jeden nowy przepis – art. 3854. Zgodnie z wprowadzoną regulacją przepisy art. 3851-3853 stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o CEiDG. Tym samym przedsiębiorcy zostają objęci faktycznie ochroną przewidzianą dla konsumentów. Co w praktyce oznacza zastosowanie wspomnianych przepisów do przedsiębiorcy? Otóż w zostanie on objęty ochroną w zakresie niedozwolonych postanowień umownych (klauzul abuzywnych). Chodzi o takie postanowienia umowy zawieranej z konsumentem, które nie zostały uzgodnione indywidualnie, tj. takie, na których konsument nie miał rzeczywistego wpływu. Jeśli druga strona twierdzi, że postanowienie zostało uzgodnione indywidualnie, powinna to udowodnić. Wspomniane postanowienia nie wiążą konsumenta, jeżeli kształtują jego prawa i obowiązki w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco naruszając jego interesy. Ograniczenie nie dotyczy postanowień określających główne świadczenia stron, w tym cenę lub wynagrodzenie (o ile zostały sformułowane w sposób jednoznaczny). Oceny zgodności postanowienia umowy z dobrymi obyczajami dokonuje się według stanu z chwili zawarcia umowy. Bierze się wówczas pod uwagę treść umowy i okoliczności jej zawarcia. Należy przy uwzględnić umowy pozostające w związku z umową obejmującą postanowienie będące przedmiotem oceny. Ustawodawca zaproponował (w art. 3853) przykładowy katalog niedozwolonych postanowień umownych. Klauzule te nie są bezwzględnie zakazane, lecz objęte domniemaniem sprzeczności z dobrymi obyczajami. Ocena bowiem musi być dokonywane w odniesieniu do konkretnych postanowień w odniesieniu do wzorca i powiązanych z nim umów.

 

Odstąpienie od umowy na podstawie ustawy o prawach konsumenta

W ustawie o prawach konsumenta dodano nowy przepis art. 38a. Podmiot, którego przepis ma dotyczyć, został określony w identyczny sposób jak ma to miejsce w kodeksie cywilnym. Na mocy nowej regulacji, zastosowanie do tego podmiotu mają przepisy rozdziału 4 ustawy, zatytułowanego „Prawo odstąpienia od umowy”, tj. przepisy art. 27-38. Przyjrzyjmy się zatem, jakie prawa na mocy nowelizacji uzyskuje przedsiębiorca, który wprawdzie zawiera umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, ale która nie posiada dla niego charakteru zawodowego.

Podmiot taki może odstąpić od umowy zawartej na odległości lub poza lokalem przedsiębiorstwa drugiej strony. Nie musi podawać przyczyny odstąpienia i nie ponosi kosztów (z wyjątkami poniżej). Musi jedynie uczynić to w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy, składając przedsiębiorcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy – do zachowania terminu wystarcza, że wyśle go przed jego upływem. Oświadczenie można złożyć na formularzu, stanowiącym załącznik do ustawy. Termin, o którym mowa ulega przedłużeniu aż 12 do miesięcy od dnia upływu ww. 14-dniowego terminu, jeśli przedsiębiorca (druga strona umowy) nie poinformował konsumenta o prawie odstąpienia od umowy. Przedsiębiorca może naprawić swój błąd i przekazać konsumentowi brakującą informację w trakcie biegu wspomnianego 12-miesięcznego terminu. Od tego momentu zaczyna dla konsumenta biec termin 14 dni na odstąpienie od umowy.

Skutkiem odstąpienia od umowy jest uznanie jej za niezawartą, chyba że oświadczenie o odstąpieniu dotarło do przedsiębiorcy zanim ten przyjął ofertę – w takim przypadku oferta przestaje wiązać. Wygasają też powiązane z umową główną umowy dodatkowe zawarte przez konsumenta, jeśli na ich podstawie świadczenie jest spełniane przez przedsiębiorcę lub osobę trzecią na podstawie porozumienia z przedsiębiorcą.

 


KORONAWIRUS – DODATKOWE OPŁATY ZA USŁUGI MEDYCZNE

application/octet-stream DODATKOWE OPLATY COVIDOWE.docx (84.8 KiB)

Informacja

Szanowni Konsumenci,

epidemia koronawirusa jest trudnym czasem dla nas wszystkich. Wiele branż przeżywa kryzys, wielu przedsiębiorców nie wie jak się odnaleźć w obecnych warunkach. Zdarzają się też niestety tacy, którzy próbują w nieuczciwy sposób zarobić na epidemii lub w sposób celowy wprowadzają konsumentów w błąd. Pojawia się też wiele sytuacji problematycznych pod kątem prawnym. Odwołane loty i imprezy turystyczne, zamknięte restauracje i galerie, nieczynne prywatne żłobki, przedszkola, kluby czy siłownie, rosnące ceny na półkach sklepowych etc.

Z tym wszystkim mierzą się wszystkie instytucje konsumenckie i nieprzerwanie pomagają w rozwiązywaniu codziennych problemów konsumentów. Powiatowi i miejscy rzecznicy konsumentów, Infolinia Konsumencka prowadzona przez Fundację Konsumentów czy prowadzone przez Stowarzyszenie Aquila, Stowarzyszenie Euro-Concret i Stowarzyszenie dla Powiatu Konsumenckie Centrum E-porad przeżywają obecnie prawdziwe oblężenie. Konsumenci zwracają się również do regionalnych ośrodków konsumenckich w ramach projektu dla konsumenta.pl.

Mając na uwadze te problemy, zachęcam Państwa do korzystania ze stron umożliwiających konsumentom samodzielne znalezienie porady:

 1. Strona z poradami związanymi z koronawirusem przygotowana przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentówhttps://www.uokik.gov.pl/koronawirus.php.
 2. Strona z poradami związanymi z koronawirusem przygotowana przez Stowarzyszenie Aquila https://prawo-konsumenckie.pl/wp-content/uploads/2020/03/PYTANIA-I-ODPOWIEDZI.pdf
 3. Strona https://e-konsument.com/ - przygotowane przez Stowarzyszenie Aquila narzędzie do automatycznego uzyskiwania porad konsumenckich w innych sprawach niż związane z koronawirusem.

Liczę, że te instrumenty pozwolą konsumentom w łatwy sposób dotrzeć do potrzebnych informacji, odciążając tym samym instytucje konsumenckie.

 

 
Uwaga na oszustów żerujących na koronawirusie - ostrzeżenie Prezesa UOKiK 
 
* W czasie niepewności na rynkach finansowych ostrożnie podchodźmy do ofert dużego zysku bez ryzyka.
* Uważajmy także na propozycje szkoleń i zbiórek, które dostajemy od nieznanych osób czy organizacji.
* Prezes UOKiK Tomasz Chróstny radzi, jak chronić się przed oszustami, którzy chcą wykorzystać nasz lęk przed epidemią koronawirusa i kryzysem.

 

Podczas pandemii uaktywnili się oszuści. Wabią konsumentów wysokimi zyskami bez ryzyka, ofertami produktów lub usług mających stanowić panaceum na koronawirusa czy próbują wykorzystać chęć pomocy innym.

 

Alternatywne inwestycje finansowe

Wiele osób boi się utraty wartości pieniędzy w związku z kryzysem wywołanym przez epidemię i chce chronić swoje oszczędności. Wykorzystują to oszuści. Przedstawiają, głównie przez internet, oferty inwestycji w niestandardowe walory, waluty, dobra lub surowce. Według zapewnień sprzedawców mają one „gwarantować” stałe i bezpieczne zyski na wysoki procent. Bądźmy wyczuleni również na: specjalne ubezpieczenia od wirusa, świetne okazje ekstra tanich zakupów, oferty inwestowania na podstawie nieprzejrzystych, niezrozumiałych dla nas zasad czy regulaminów. Pamiętajmy, że „okazje” zbyt dobre, aby być prawdziwe to najczęściej oszustwo - zamiast zysku możemy stracić swoje oszczędności. Uważnie sprawdzajmy te oferty, nie ulegajmy presji dokonania natychmiastowych przelewów, szczególnie na nieznane nam konta.

Łańcuszki i piramidy finansowe

Prezes UOKiK przestrzega także przed inwestowaniem pieniędzy w systemy promocyjne typu piramida. To może być np. projekt inwestycyjny z małą opłatą startową, z której część ma być przekazywana na cele charytatywne, a warunkiem otrzymania udziałów jest promowanie przedsięwzięcia wśród znajomych. Z czasem okazuje się, że nawet coraz wyższe wpłaty nie pozwalają na osiągnięcie zysku, a warunkiem odzyskania zainwestowanych środków jest wprowadzenie nowych osób do systemu. Bez lawinowego dopływu nowych klientów piramida upada i można wszystko stracić. W związku z tym, że niemożliwe jest zapewnienie ciągłego lawinowego przyrostu nowych członków – każda piramida prędzej czy później musi upaść. Niektóre piramidy ukrywają się pod neutralnymi albo pozytywnie wyglądającymi stronami internetowymi promującymi przedsięwzięcia biznesowe, darmowe szkolenia online, inicjatywy społeczne. W ten sposób starają się uwiarygodnić w oczach potencjalnego „inwestora”. Uważnie sprawdzajmy reklamy, które pojawiają się w trakcie korzystania przez nas z serwisów społecznościowych, czasem są one powiązane z różnego rodzaju odpłatnymi usługami i zapraszaniem naszych znajomych do projektów biznesowych działających w systemie piramidalnym.

Z rezerwą podchodźmy także do tzw. łańcuszków i innego spamu, w tym szczególnie pochodzącego rzekomo od organizacji pomocowych czy Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). W niektórych krajach oszuści podpinają pod takie oferty tzw. „portfele kryptowalutowe” i w ten sposób możemy stracić kontrolę nad swoimi oszczędnościami.

„Cudowne” recepty

Uważajmy także na seminaria, szkolenia czy webinary (często organizowane online), w trakcie których mają przemawiać osoby, które osiągnęły sukcesy finansowe. Za udział w nich lub materiały będziesz musiał zapłacić z góry. Często wartość takich „szkoleń” jest niewielka, podobnie jak niewielka jest szansa na odzyskanie wpłaconych pieniędzy.

Z dystansem podchodźmy do reklam i ofert produktów, które rzekomo mają chronić przed koronawirusem.

Podobnie do środków medycznych lub suplementów diety, które mają zapobiec zarażeniu - obecnie jeszcze takich nie ma! Nie wierzmy fałszywym ofertom sprzedaży online testów na koronawirusa czy szczepionek, za które trzeba zapłacić z góry. Nie dajmy się nabrać, nawet jeśli oszuści podszywają się pod urzędników, lekarzy, ekspertów, przedstawicieli instytucji międzynarodowych, renomowanych instytutów badawczych czy osoby „uzdrowione” dzięki cudownemu specyfikowi. Zadbajmy też o starszych konsumentów – naszych rodziców, dziadków, sąsiadów. Oni są szczególnie narażeni na różne sztuczki.

Oferty pomocy

Odwołanie lotów, wycieczek czy imprez to też może być okazja dla oszustów. Bądźmy ostrożni, gdy zadzwoni do nas firma oferująca odzyskanie pieniędzy, np. za wyjazd, bilet do teatru. W takiej sytuacji najlepiej się rozłączyć i postarajmy się porozmawiać bezpośrednio z podmiotem, z którym zawarliśmy umowę – jego również dotknęła sytuacja związana z epidemią koronowirusa. Możemy w takim wypadku skorzystać m.in. z bezpłatnej pomocy prawnej UOKiK oferowanej przez infolinię, drogą mailową lub bezpośrednio u rzecznika praw konsumentów.

Uważajmy również na oferty np. dodatkowych pieniędzy czy szkoleń, które mogą być przedstawiane jako pomoc dla konsumentów lub przedsiębiorców w związku z epidemią. Czerwona lampka powinna nam się zapalić, jeśli przed skorzystaniem ze wsparcia trzeba wpłacić jakąś kwotę. Pamiętajmy, że instytucje świadczące pomoc zapewniają także bezpłatne doradztwo.

Zbiórki na szczytny cel

Zachęcamy do pomocy potrzebującym, ale przypominamy, żeby dokładnie sprawdzić organizatora zbiórki, zanim przelejemy nasz datek na konto. W przypadku crowdfundingu uważnie przeczytajmy warunki i regulamin. Upewnijmy się też, że mamy do czynienia z wiarygodnymi podmiotami, które faktycznie wspierają chorych, artystę czy klub piłkarski znajdujący się w trudnej sytuacji. Rzetelni organizatorzy tego rodzaju zbiórek używają oficjalnych kanałów korespondencji, docierają za pośrednictwem mediów, zarejestrowanych stowarzyszeń i fundacji. Bądźmy ostrożni wobec akcji przeznaczonych dla nieznanych organizacji charytatywnych. Działając w zaufaniu i chcąc pomóc ofiarom pandemii, możemy nieopatrznie przekazać oszustom nasze pieniądze i nasze dane.

 


Rzecznik Konsumentów

Godziny urzędowania:

Poniedziałek 8:00 - 15:30

Środa 8:00 - 15:30

Czwartek 8:00 - 13:00

 

RZECZNIK KONSUMENTÓW

1.       Zadania
2.       Jak zgłosić interwencję konsumencką ?
3.       Kontakt
4.       Wybrane aspekty ochrony praw konsumentów

Zadania rzecznika
 
Powiatowy Rzecznik Konsumentów wykonuje następujące zadania samorządu powiatowego w zakresie ochrony praw i interesów konsumentów.
 • poradnictwo (zapewnienie konsumentom bezpłatnego poradnictwa w zakresie ochrony ich interesów),
 • informacja  (informacja prawna o zakresie praw konsumentów),
 • występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów,
 • edukacja (prowadzenie edukacji konsumenckiej),
 • sądownictwo (możliwość wytaczania powództwa sądowego na rzecz konsumentów oraz wstępowania za ich zgodą do toczącego się postępowaniu o ochronę praw konsumentów).
Rzecznik konsumentów jest więc instytucją samorządową o charakterze doradczym dla indywidualnego konsumenta (konsumenta, który ma miejsce zamieszkania na terenie powiatu łosickiego).
Nie ma on uprawnień do wydawania nakazów, zakazów, nakładania kar i grzywien na przedsiębiorców. Rzecznik służy konsumentowi przede wszystkim bezpłatną poradą prawną, a w celu wyegzekwowania należnych konsumentowi świadczeń wykorzystuje uprawnienia procesowe.
 
Jak zgłosić interwencję konsumencką ?

1. Telefonicznie tel. bezpośredni 
83 357 19 37
2. Pisemnie:
 •  Wniosek   
 •  Załączniki - ksero dokumentów posiadanych w sprawie np.: 
 •  Dowód zakupu/wykonania usługi - faktura, paragon
 •  umowa sprzedaży/wykonania usługi
 •  protokół reklamacyjny
 •  opinia rzeczoznawcy
3. Elektronicznie na adres:  @
 •  podpisane podpisem kwalifikowanym 

 
Kontakt
 
    Starostwo Powiatowe w Łosicach
    ul. Narutowicza 6, p. 37
    08 – 200 Łosice
    Tel. 83 357 19 37
    E – mail:  @

 

 
 
 
Wybrane aspekty ochrony praw konsumentów
 

Sprzedaż konsumencka
     Umowa sprzedaży jest najczęściej zawieraną umową pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami. Tymczasem od początku roku 2003 obowiązują w tej dziedzinie przepisy wynikające z ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176). Ustawę stosuje się do dokonywanej w zakresie działalności przedsiębiorstwa sprzedaży rzeczy ruchomej osobie fizycznej, która nabywa tę rzecz w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą (towar konsumpcyjny). 
      Zawierając umowę sprzedaży konsumenckiej przedsiębiorca ma obowiązek udzielenia konsumentowi w przejrzysty sposób informacji i wyjaśnień, zarówno co do warunków umowy, jak i właściwości nabywanego przez konsumenta towaru. 
      Sprzedawca ma także obowiązek zapewnić, aby towar, który zostanie wydany kupującemu był sprawny i kupujący mógł bez przeszkód z niego korzystać. Ponadto sprzedawca musi wydać wraz z towarem wszystkie elementy jego wyposażenia oraz sporządzone w języku polskim instrukcje obsługi, konserwacji i inne dokumenty wymagane przez przepisy.
Towar wydany konsumentowi musi być zgodny z umową, a więc musi:
·         odpowiadać podanemu przez sprzedawcę opisowi lub posiadać cechy okazanej kupującemu próbki bądź wzoru;
·         nadawać się do celu określonego przez kupującego przy zawarciu umowy, chyba że sprzedawca zgłosił zastrzeżenia co do takiego przeznaczenia towaru;
·         nadawać się do celu, do jakiego tego rodzaju towar jest zwykle używany;
·         jego właściwości powinny odpowiadać właściwościom cechującym towar tego rodzaju;
·         odpowiadać oczekiwaniom dotyczącym towaru tego rodzaju, opartym na składanych publicznie zapewnieniach sprzedawcy, producenta lub jego przedstawiciela; w szczególności uwzględnia się zapewnienie wyrażone w oznakowaniu towaru, w tym także terminu, w jakim towar ma je zachować.
Odpowiedzialność sprzedawcy za niezgodność towaru z umową
      Sprzedawca odpowiada przed konsumentem, jeżeli towar konsumpcyjny jest niezgodny z  umową w chwili jego wydania. Jeśli więc kupimy buty, o których sprzedawca zapewniał, że są zrobione ze skóry, a okaże się, że zostały zrobione z plastiku, to są one niezgodne z umową. Również, jeśli buty przeznaczone do grania w piłkę rozpadną się po pierwszym meczu - są niezgodne z umową.
     Sprzedawca odpowiada, za niezgodność towaru niezależnie od własnej winy. Sprzedawca natomiast nie odpowiada za niezgodność towaru z umową, gdy kupujący o niej wiedział lub, oceniając rozsądnie, powinien był wiedzieć.
     Termin odpowiedzialności sprzedawcy za niezgodność towaru z umową wynosi dwa lata od jego wydania konsumentowi. Jeśli towar zostanie wymieniony na nowy, termin ten biegnie od początku.
Reklamacja towaru
     Jeśli towar jest niezgodny z umową musimy zawiadomić o tym sprzedawcę w terminie 2 miesięcy od dostrzeżenia tej niezgodności. Jeśli przekroczymy ten termin - utracimy uprawnienia.
     Jeśli towar kupiony przez konsumenta jest niezgodny z umową lub usługa została źle wykonana, to ma on prawo i powinien złożyć reklamację u sprzedawcy/ usługodawcy.
Przed pójściem do sklepu dobrze jest napisać taką reklamację na zwykłej kartce papieru i zrobić kopię. Wtedy w sklepie nie musimy się denerwować, że o czymś zapomnimy (bo cała sprawa i nasze żądania są już opisane), a przede wszystkim będziemy mieli dowód, że reklamacja została złożona (trzeba poprosić sprzedawcę, żeby potwierdził jej przyjęcie na kopii, na przykład stawiając pieczątkę sklepu i pisząc datę). Można też skorzystać ze specjalnego druku reklamacji, który posiada większość sprzedawców lub otrzymać taki druk u rzecznika.
Składając reklamację konsument  ma określone  uprawnienia. W pierwszej kolejności może żądać od sprzedawcy naprawienia towaru, który jest niezgodny z umową albo wymiany tego towaru na nowy. Jeśli to nie jest możliwe lub narażałoby sprzedawcę na nadmierne koszty lub konsumenta na znaczne niedogodności, konsument może żądać obniżenia ceny lub odstąpić od umowy.
Reklamacja żywności
      Żywność to specjalna grupa towarów, które na ogół mają krótszą przydatność niż inne kupowane przez nas rzeczy. Jest zupełnie zrozumiałe, że sprzedawca nie może odpowiadać za jakość żywności aż przez dwa lata od zakupu i w związku z tym konieczne są specjalne przepisy mówiące o tym, jak i kiedy reklamować nieświeżą wędlinę, spleśniały jogurt, a nawet zgniłe jabłka bądź pomidory. Przepisy te zawiera rozporządzenie Ministra Gospodarki i Polityki Społecznej z dnia 30 stycznia 2003 r. w sprawie terminów zawiadomienia sprzedawcy o stwierdzeniu niezgodności towaru żywnościowego z umową (Dz. U. Nr 31, poz. 258).
      Żywność należy reklamować u sprzedawcy niezwłocznie po wykryciu wady, to znaczy w ciągu 3 dni od otwarcia opakowania towaru paczkowanego i w ciągu 3 dni od kupienia towaru nie paczkowanego, sprzedawanego luzem, na przykład na wagę. 
Należy jednak zwrócić uwagę, czy termin przydatności do spożycia lub data minimalnej trwałości, które muszą być podane na opakowaniu, jeszcze nie upłynęły. Jeśli data minimalnej trwałości lub termin przydatności do spożycia już upłynęły - to znaczy, że dane produkty nie nadają się do spożycia i po tej dacie nikt nie gwarantuje ich dobrej jakości. Wówczas nie ma podstawy do składania reklamacji. 
Data minimalnej trwałości określa do kiedy produkt spożywczy zachowuje w pełni swoje właściwości, oczywiście, jeśli był prawidłowo przechowywany i transportowany. Datę minimalnej trwałości oznacza się słowami "Najlepiej spożyć przed ..." 
Termin przydatności do spożycia stosuje się do produktów nietrwałych, łatwo psujących się. Po upływie tego terminu produktu nie należy spożywać! Termin przydatności do spożycia oznacza się słowami "Należy spożyć do..." 
      Produktów przeterminowanych nie wolno sprzedawać, nie mogą się one więc znajdować na półkach sklepowych. Konsumenci zaś nie powinni ich w żadnym razie kupować nawet jeśli sprzedawca kusi obniżoną ceną!
Gwarancja
      Gwarancja jest oświadczeniem gwaranta (może to być producent lub sprzedawca), zamieszczonym w dokumencie gwarancyjnym (karcie gwarancyjnej) lub reklamie. Odnosi się ona do towaru konsumpcyjnego. Gwarancja określa obowiązki gwaranta i uprawnienia kupującego na wypadek, gdyby właściwości sprzedanego towaru nie odpowiadały właściwościom wskazanym w tym oświadczeniu. Gwarant może dowolnie określać swoje dodatkowe obowiązki - nie musi to być tylko naprawa albo wymiana towaru. 
      W dokumencie gwarancyjnym powinny znaleźć się następujące dane: nazwa i adres gwaranta, czas trwania i terytorialny zasięg ochrony gwarancyjnej. Koniecznie w dokumencie tym musi być wskazane, czego konsument może oczekiwać od gwaranta w razie, gdy towar się zepsuje. Jeśli dokument gwarancyjny nie precyzuje, jakie są obowiązki gwaranta - nie mamy do czynienia z gwarancją. 
Ponadto w dokumencie gwarancyjnym musi być zawarta informacja, że gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień  kupującego, wynikających z niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową. Gwarancja jest bezpłatna.
Dokonywanie zakupów poza lokalem przedsiębiorcy – na odległość
      Żeby zawrzeć umowę nie jest wymagana jednoczesna obecność sprzedawcy i konsumenta. Umowę można zawrzeć także na odległość. Kiedy w skrzynce pocztowej albo w kolorowym piśmie znajdujemy ofertę, która nas interesuje, możemy wypełnić i wysłać zamówienie pocztą. W telewizji działają sklepy wysyłkowe, zakupy można też zrobić przez internet albo przez telefon (np. zamawiając pizzę). Inny rodzaj umowy to umowa zawarta poza lokalem przedsiębiorstwa - nie w sklepie, czy w lokalu usługodawcy, ale podczas wycieczki, prezentacji, na ulicy lub gdy sprzedawca (akwizytor) przychodzi do nas do domu. 
      Taki szczególny sposób zawarcia umowy (poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość) może okazać się dla nas bardzo niebezpieczny, ponieważ nie mamy dostatecznej ilości informacji o ofercie (nie możemy obejrzeć, ani przymierzyć "super" butów zamawianych na podstawie przysłanego nam do domu katalogu), nie możemy porównać ofert, nie znamy na ogół treści umowy, a przede wszystkim jesteśmy zaskakiwani propozycją zawarcia umowy (przykładowo w czasie wycieczki organizator proponuje nam wykupienie korespondencyjnego kursu nauki języka angielskiego) i działamy nierozważnie. Możemy też mieć kłopot z dochodzeniem odpowiedzialności, bo nie mamy jak sprawdzić, czy sprzedawca podaje prawdziwe dane. 
      Wobec powyższego należy wiedzieć, że konsument może jednostronnie odstąpić od umowy zawartej poza lokalem lub na odległość i może to zrobić bez podania przyczyn (bo po prostu się rozmyślił). W tym celu musi o swojej decyzji powiadomić sprzedawcę na piśmie w ciągu 10 dni od zawarcia umowy. Sprzedawca nie może żądać za odstąpienie od umowy żadnej opłaty (tzw. odstępnego). W trakcie zawierania takiej umowy przedsiębiorca ma obowiązek nie tylko poinformować konsumenta na piśmie o jego prawie do odstąpienia w określonym terminie, ale także wręczyć konsumentowi wzór oświadczenia o odstąpieniu, z oznaczeniem swojego imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresem zamieszkania / siedziby). Oczywiście konsument musi otrzymać także pisemne potwierdzenie zawarcia umowy, stwierdzające jej datę i rodzaj oraz przedmiot świadczenia. 

W opracowaniu wykorzystano materiały informacyjne
Stowarzyszenia Konsumentów Polskich.
 
SZANOWNY KONSUMENCIE !
Jeżeli:
 • kupiłeś buty, które szybko uległy rozklejeniu,
 • jakość kupionej żywności budzi Twoje wątpliwości,
 • nabyłeś sprzęt AGD lub inny towar, który okazał się niezgodny z umową
NIE DENERWUJ SIĘ I NIE REZYGNUJ
przyjdź do Powiatowego Rzecznika Konsumentów, który udzieli poradnictwa w zakresie praw konsumenckich  bądź wystąpi z interwencją do sprzedawcy/gwaranta.
 
Sklepom internetowym nie wolno zastrzegać, że odstąpienie od umowy jest możliwe tylko gdy zwracany towar jest nieużywany oraz w oryginalnym i nienaruszonym stanie. Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów podtrzymał decyzję Prezesa UOKiK Wyrok z 17 listopada 2014 r. (XVII AmA 136/13)

Pliki do pobrania >>>


Materiały edukacyjne

Fundacja Rozwoju Rynku Finansowego zaprasza do odwiedzania platformy edukacyjnej, gdzie na bieżąco publikowane są poradniki i materiały edukacyjne z zakresu finansów: https://frrf.pl/odpowiedzialne-finanse/