Raport V kadencji 2014-2015

6 listopada 2018 r. w Bursie Szkolnej o godzinie 15.00 odbyła się ostatnia LXIV Sesja Rady Powiatu Łosickiego.

Podczas sesji Pani Bożena Niedzielak - Starosta Łosicki przedstawiła Raport V kadencji za lata 2014-2018 podsumowujący zrealizowane w tym czasie przedsięwzięcia.

Centrum Administracyjne w Łosicach

W piątek 29 października 2010 r. odbyło się oficjalne otwarcie Centrum Administracyjnego w Łosicach, w którym mieści się Starostwo Powiatowe, Powiatowy Urząd Pracy oraz Biuro Powiatowe ARiMR. Wartość ogólna inwestycji 3,5 mln zł, w tym środki zewnętrzne pozyskane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 1 253 000 zł

Inwestycje drogowe

Inwestycje drogowe III Kadencji Powiatu Łosickiego. Łączna długość zmodernizowanych dróg 42,281 km.

Rozbudowa Szpitala Powiatowego w Łosicach

Największa inwestycja prowadzona przez Samorząd Powiatowy
Wartość inwestycji - 9 800 tys zł.
Wartość dofinansowania z Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Mazowieckiego - 2 mln zł (w roku 2004)
oraz 3 mln zł (w roku 2005)
w 2006 r również w ramach Kontraktu Wojewódzkiego projekt "Kontynuacja rozbudowy Szpitala Powiatowego w Łosicach – dokończenie robót budowlano-wykończeniowych i instalacyjnych wraz z wyposażeniem technicznym oraz zagospodarowaniem terenu” - dofinansowany został w kwocie 3,5 mln zł.

Hala widowiskowo-sportowa przy Zespole Szkół Nr 1

Budowa wspólnie z Samorządem Miasta i Gminy Łosice.
Inwestycja finansowana ze środków Starostwa Powiatowego, Gminy
i Sejmiku Województwa Mazowieckiego.
Wartość inwestycji 2 900 tys. zł.
Inwestycja ukończona w grudniu 2005 r.

Kościół p.w. Świętej Trójcy

Budowę rozpoczęto w 2001 r.
Metraż: 60 x 30 m. Dwie wieże, z których jedna ma  60 m wysokości.
Obiekt budowany przez społeczeństwo Łosic i okolic metodą gospodarczą. Współfinansowany przez Powiat Łosicki oraz Miasto i Gminę Łosice.
Kościół został konsekrowany 11 czerwca 2006 r. przez ks. bpa Zbigniewa Kiernikowskiego.

Powiatowa Komenda Policji

Budowę rozpoczęto w 2004 r. po 6-ciu latach starań.
Wartość inwestycji: 3 mln zł.
Budowa była współfinansowana przez Komendę Główną Policji.
Otwarcie nowej komendy odbyło się 10 maja 2006 r.