Informacja na temat rozpatrywanych petycji kierowanych do Rady Powiatu Łosickiego w roku 2021

 

Lp.

1

Imię i Nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycje (*)

 

Skan petycji

1.2021

Przedmiot petycji

w interesie publicznym w sprawie szczepień przeciwko wirusowi SARS-COV2

Data złożenia petycji

08-02-2021

Przewidywany termin załatwienia sprawy

zgodnie z art. 15 ust. 1 o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji

Zasięgane opinie

Zgodnie z § 34 ust. 3 pkt. 2 Przewodniczący rady przekazał petycję do Komisji Skarg, Wniosków
i Petycji

Informacja o sposobie załatwienia petycji

 

(*) w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach


Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2020 r. przez Radę Powiatu Łosickiego

Działając na podstawie art. 14 ustawy z dnia 22 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. z 2018 r., poz. 870) informuję, że w roku 2020 Rada Powiatu Łosickiego rozpatrzyła jedną petycję. 

 

L.p.

 

Przedmiot petycji

 

Data wpływu petycji

 

Sposób załatwienia petycji

  1.  

 

 

zmiana przepisów prawa miejscowego

 

01.06.2020 r.

odpowiedzi udzielono

19.08.2020 r.,

Uchwała Nr XXVII/128/2020

z 18.08.2020 r.


Przewodniczący Rady Powiatu Łosickiego
(-) Marek Gromadzki


Informacja na temat rozpatrywanych petycji kierowanych do Rady Powiatu Łosickiego w roku 2020

 

Lp.

1

Imię i Nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycje (*)

 

Skan petycji

1.2020

Przedmiot petycji

w interesie publicznym wsprawie ochrony zdrowia mieszkańców przed elektroskażeniem

Data złożenia petycji

24-03-2020

Przewidywany termin załatwienia sprawy

zgodnie z art. 15 ust. 1 o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji

Zasięgane opinie

Zgodnie z § 34 ust. 3 pkt. 2 Przewodniczący rady przekazał petycję do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

Informacja o sposobie załatwienia petycji

 

(*) w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach


 

Lp.

2

Imię i Nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycje (*)

Renata Sutor

Skan petycji

2.2020

Przedmiot petycji

w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego

Data złożenia petycji

31-05-2020

Przewidywany termin załatwienia sprawy

zgodnie z art. 15 ust. 1 o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji

Zasięgane opinie

Zgodnie z § 34 ust. 3 pkt. 2 Przewodniczący rady przekazał petycję do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

Informacja o sposobie załatwienia petycji

 

(*) w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach


Zbiorcza informacja o rozpatrzonych petycjach kierowanych do Rady Powiatu Łosickiego w roku 2019.

Działając na podstawie art. 14 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. z 2018 r., poz. 870) informuję, że w roku 2019  Rada Powiatu Łosickiego rozpatrzyła dwie petycje.

L.p.

Przedmiot petycji

Data wpływu petycji

Sposób załatwienia petycji

1.

Wprowadzenie w Starostwie powiatowym w Łosicach „Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów”

01.08.2019 r.

Odpowiedzi udzielono 27.09.2019 r.

Uchwała Nr XVI/67/2019 z 27.09.2019 r.

2.

Zmiana przepisów prawa miejscowego

02.12.2019 r.

Odpowiedzi udzielono 03.01.2020 r.

Uchwała Nr XXI/96/2019 z 30.12.2019 r.

Przewodniczący Rady Powiatu Łosickiego
(-) Marek Gromadzki


Informacja na temat rozpatrywanych petycji kierowanych do Rady Powiatu Łosickiego w roku 2019

Lp.

1

Imię i Nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycje (*)

CASUS NOSTER Kancelaria Radcy Prawnego Konrad Cezary Łakomy

Skan petycji

1.2019

Przedmiot petycji

wprowadzenie w Starostwie Powiatowym w Łosicach „Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów”

Data złożenia petycji

01-08-2019

Przewidywany termin załatwienia sprawy

zgodnie z art. 15 ust. 1 o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji

Zasięgane opinie

Zgodnie z § 34 ust. 3 pkt. 2 Przewodniczący rady przekazał petycję do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

Informacja o sposobie załatwienia petycji

Uchwała Nr XVI/67/2019 z 27.09.2019 r.

(*) w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach


 

Lp.

2

Imię i Nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycje (*)

adw. Renata Sutor

Skan petycji

2.2019

Przedmiot petycji

w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego

Data złożenia petycji

02-12-2019

Przewidywany termin załatwienia sprawy

zgodnie z art. 15 ust. 1 o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji

Zasięgane opinie

Zgodnie z § 34 ust. 3 pkt. 2 Przewodniczący rady przekazał petycję do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

Informacja o sposobie załatwienia petycji

Uchwała Nr XX/96/2019 z 30.12.2019 r.

(*) w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach


Zbiorcza informacja o rozpatrzonych petycjach kierowanych do Rady Powiatu Łosickiego w roku 2018.

    Działając na podstawie art. 14 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. z 2018 r., poz. 870) informuję, że w roku 2018 do Rady Powiatu Łosickiego nie wpłynęła żadna petycja.

Przewodniczący Rady Powiatu Łosickiego
(-) Marek Gromadzki