Numer rachunku: 53 8038 0007 0010 1101 2000 0010

Tytuł wpłaty – Opłaty komunikacyjne:

1) rejestracja pojazdu

2) wymiana dowodu rejestracyjnego

3) wtórnik tablic rejestracyjnych

4) karta pojazdu

5) nalepka kontrolna

6) prawo jazdy

7) międzynarodowe prawo jazdy

8) zezwolenie na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi

9) licencja transportowa

10) wypis do licencji transportowej

 

Tytuł wpłaty:

1) opłaty geodezyjne

2) karty wędkarskie

3) czynsze

4) najem

 

 

Numer rachunku: 29 8038 0007 8888 8888 8888 8888

Tytuł wpłaty: opłaty weterynaryjne, opłaty za upoważnienie, pozwolenie na budowę, opłaty za decyzje i zaświadczenia

 

Numer rachunku – 14 8038 0007 0010 1101 2000 0130

Tytuł wpłaty – opłata ewidencyjna

 

Numer rachunku – 74 8038 0007 0010 1101 2000 0020

Tytuł wpłaty – wieczyste użytkowanie, opłaty melioracyjne

 

Rachunek depozytów i wadiów:  90 8038 0007 0010 1101 2000 0120

 

Numer rachunku: 69 8038 0007 0010 1101 2000 0110

Tytuł wpłaty: czynsz za dzierżawę obwodów łowieckich