STAROSTWO POWIATOWE W ŁOSICACH
UL. NARUTOWICZA 6, 08-200 ŁOSICE
TEL/FAX 83 359 03 34
@

Organizacja starostwa:

Referat Administracyjno-Organizacyjny

p. 27, tel. 83 357 19 27 - M. Wasiluk - Kierownik
p. 29, Zarząd Powiatu, tel. 83 357 19 29 - E. Kuśmierczyk
p. 31, Promocja, tel. 83 357 19 31 - M. Romaniuk
p. 31, Informatyk, tel. 83 357 19 31 - A. Ozioro, K. Piotrowski
p. 31, tel 83 357 19 31 - A. Obzejta

Referat Finansowy

p. 46, tel. 83 357 19 46 - A. Sulińska - Skarbnik Powiatu
p. 47, tel. 83 357 19 47 - J. Bogdał, A. Szupiluk
p. 48, tel. 83 357 19 48 - A. Marciniuk
p. 49, tel. 83 357 19 49 - M. Chwedorczuk (KASA)

Referat Architektury, Budownictwa, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

p. 33,  tel. 83 357 19 33 - M. Stefaniuk - Kierownik
p. 32, Budownictwo  tel. 83 357 19 32 - B. Kulik J. Szewczyk
p. 38, Ochrona Środowiska tel. 83 357 19 38 - B. Białek

Referat Geodezji, Katastru i Nieruchomości

p. 23, tel. 357 19 23 lub 357-27-23 - Grażyna Piałucha - Kierownik
p. 19, tel. 357 19 19 lub 357-33-80 - E. Pietruczuk - Z-ca Geodety Powiatowego
p. 15, tel. 357 19 15 -  J. Łysak
p. 16, tel. 357 19 16 -  J. Księżopolski
p. 17, gm. Łosice, gm. Huszlew, gm. Olszanka, tel. 357 19 17 -  M. Mucha, A. Chwedoruk
p. 18, gm. Sarnaki, gm. Stara Kornica, gm. Platerów, tel. 357 19 18 -  M. Barańska, M. Dmowska
p. 20, tel. 357 19 20 -  E. Matusz, M. Tarkowska

 

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

p. 37, tel. 83 357 19 37 - J. Mirońska

poniedziałek - od 08:00 do 15:30
środa - od 8:00 do 15:30
czwartek - od 8.00 do 13.00


>>więcej informacji<<

Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych

p. 36, tel. 83 357 19 36 - A. Lewandowska

Samodzielne stanowisko ds. obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego

p. 34, tel. 83 357 19 34 - R. Kasprowicz, A. Lauferska

Inspektor Ochrony Danych

Starosta Powiatu Łosickiego wyznaczył na inspektora ochrony danych, którym będzie Daniel Koguciuk. Może Pani/Pan skontaktować się poprzez e-mail: @ Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. 

Samodzielne stanowisko ds. kadr

p. 27, tel. 83 357 19 27  - E. Stachowicz

Samodzielne stanowisko ds. Obsługi Rady Powiatu

p. 44, tel. 83 357 19 44 - I. Wierzbicka