Składy osobowe komisji

Komisje Rady Powiatu Łosickiego VI Kadencji

 

1. Komisja Rewizyjna

1. Frączek Wanda - Przewodnicząca Komisji

2. Niedzielak Bożena

3. Stachowicz Jacek 

Czmoch Paweł - Uchwała Nr XXXI/162/2020 Rady Powiatu Łosickiego z dnia 3 listopada 2020 r.

Sadowska Urszula - Uchwała Nr XXIX/149/2020 Rady Powiatu Łosickiego z dnia 29 wrzesnia 2020-r.

Waszczuk Marian - Uchwała Nr XXVIII/138/2020 Rady Powiatu Łosickiego z dnia 3 września 2020 r.

 

2. Komisja Rozwoju Gospodarczego, Budżetu, Finansów, Ładu i Porządku Publicznego

1. Czmoch Paweł - Przewodniczący Komisji

2. Sadowska Urszula

3. Iwanowski Stefan

4. Kozłowka Dorota

5. Michaluk Michał

6. Muder Iwona

7. Niedzielak Bożena

8. Soszyński Michał

9. Stachowicz Jacek

 

3. Komisja Ochrony Zdrowia, Opieki Społecznej i Spraw Socjalnych

1. Czmoch Paweł

2. Frączek Wanda

3. Kasprowicz Grażyna

4. Kita Waldemar - Przewodniczący Komisji

5. Michoń Barbara

6. Soszyński Michał

7. Waszczuk Marian

 

4. Komisja Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki

1.Czmoch Paweł

Iwanowski Stefan - Uchwała Nr XXXII/175/2020 Rady Powiaty Łosickiego z dnia 27 listopada 2020 r.

2. Kita Waldemar

3. Kozłowska Dorota

4. Michaluk Michał

5. Michoń Barbara 

6. Muder Iwona

7. Niedzielak Bożena - Przewodnicząca Komisji

8. Soszyński Michał

 

5. Komisja Ochrony Środowiska, Leśnictwa i Rolnictwa

1. Gromadzki Marek

Iwanowski Stefan - Uchwała Nr XXXII/175/2020 Rady Powiaty Łosickiego z dnia 27 listopada 2020 r.

2. Kasprowicz Grażyna

3. Kita Waldemar

4. Michaluk Michał

5. Stachowicz Jacek - Przewodniczący Komisji

6. Waszczuk Marian

 

6. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

1. Michoń Barbara - Przewodnicząca Komisji

2. Niedzielak Bożena

3. Soszyński Michał 

Czmoch Paweł - Uchwała Nr XXXI/162/2020 Rady Powiatu Łosickiego z dnia 3 listopada 2020 r.

Sadowska Urszula Uchwała Nr XXIX/149/2020 Rady Powiatu Łosickiego z dnia 29 wrzesnia 2020-r.

Kozłowska Dorota Uchwała Nr XLVI/241/2021 Rady Powiatu Łosickiego z dnia 14 grudnia 2021 r.

Muder Iwona  - Przewodnicząca Komisji Uchwała Nr XLVI/240/2021 Rady Powiatu Łosickiego z dnia 14 grudnia 2021 r.


Komisje Rady Powiatu Łosickiego V Kadencji

 

1.    Komisja  Rewizyjna       

Juszyński Karol   - Uchwała Nr XLII/157/17 Rady Powiatu Łosickiego z dnia 5 czerwca 2017 r.

1)    Kobyliński Janusz  - Przewodniczący Komisji  

2)    Melech Dariusz

3)    Muder Iwona

4)    Popławski Wiesław

5)    Karbowiak Sławomir

   

2. Komisja Rozwoju Gospodarczego, Budżetu, Finansów, Ładu i Porządku      Publicznego

1)    Bojdo Dorota

2)    Frączek Wanda - Przewodnicząca Komisji          

    Giziński Czesław  - Uchwała NR XLIV/167/17 Rady Powiatu Łosickiego z dnia 7 sierpnia 2017 r.

3)    Hornowski Franciszek

4)    Iwanowski Stefan

5)    Juszyński Karol             

6)    Kasprowicz Grażyna

7)    Kobyliński Janusz 

8)    Melech Dariusz 

9) Muder Iwona

10) Niedzielak Bożena

11) Osipiuk Sylwia

12) Popławski Wiesław

13) Rosolski Marian  

 

3. Komisja Ochrony Zdrowia, Opieki Społecznej i Spraw Socjalnych

1)    Frączek Wanda             

2)    Iwanowski Stefan

3)    Juszyński Karol   - Przewodniczący Komisji        

4)    Kasprowicz Grażyna

5)    Muder Iwona

6)    Karbowiak Sławomir

 

4. Komisja Oświaty, Kultury,  Kultury  Fizycznej, Sportu i Turystyki 

1)    Bazylczuk Stanisław       

2)    Frączek Wanda

3)    Iwanowski Stefan

4)    Juszyński Karol     

5)    Muder Iwona

6)    Niedzielak Bożena

7)    Osipiuk Sylwia - Przewodnicząca Komisji 

8)    Karbowiak Sławomir

 

5. Komisja Ochrony Środowiska, Leśnictwa i Rolnictwa

1)    Bazylczuk Stanisław

2)    Bojdo Dorota

3)    Hornowski Franciszek

4)    Niedzielak Bożena           

5)    Popławski Wiesław        - Przewodniczący Komisji

6)    Rosolski Marian   

 


Aktualizacja 05.04.2013

 

Komisja Rewizyjna

Bojdo Jan - Uchwała Nr XLVIII/212/14 dotycząca zmiany Uchwały Nr II/12/10 Rady Powiatu Łosickiego z dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia składów osobowych stałych Komisji Rady Powiatu Łosickiego, w związku z wygaśnięciem mandatu radnego 

Borkowski Piotr

Frączek Wanda

Kaliński Andrzej - Przewodniczący Komisji

Szymaniuk Marian

Miroński Szczepan

 

 

Komisja Rozwoju Gospodarczego, Budżetu, Ładu i Porządku Publicznego

Banicki Marek

Giziński Czesław

Hornowski Franciszek

Kałużny Franciszek

Kucewicz Mariusz

Melech Dariusz

Miroński Szczepan  - Przewodniczący Komisji

Szymaniuk Marian

Kasprowicz Grażyna

Frączek Wanda

Kaliński Andrzej

Borkowski Piotr

Iwanowski Stefan

 

 

Komisja Ochrony Zdrowia, Opieki Społecznej i Spraw Socjalnych
Bojdo Jan - Uchwała Nr XLVIII/212/14 dotycząca zmiany Uchwały Nr II/12/10 Rady Powiatu Łosickiego z dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia składów osobowych stałych Komisji Rady Powiatu Łosickiego, w związku z wygaśnięciem mandatu radnego 

Borkowski Piotr  - Przewodniczący Komisji

Giziński Czesław

Iwanowski Stefan

Kasprowicz Grażyna

Melech Dariusz

Szymaniuk Marian

Kałużny Franciszek


 

Komisja Oświaty, Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki
Bazylczuk Stanisław
Frączek Wanda
  - Przewodnicząca Komisji

Kaliński Andrzej

Kałużny Franciszek

Kucewicz Mariusz

 

 

Komisja Ochrony Środowiska, Leśnictwa i Rolnictwa
Banicki Marek

Bazylczuk Stanisław

Bojdo Jan - Uchwała Nr XLVIII/212/14 dotycząca zmiany Uchwały Nr II/12/10 Rady Powiatu Łosickiego z dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia składów osobowych stałych Komisji Rady Powiatu Łosickiego, w związku z wygaśnięciem mandatu radnego 

Hornowski Franciszek  - Przewodniczący Komisji

Iwanowski Stefan

Miroński Szczepan