Koordynator ds. dostępności

Do zadań Koordynatora do spraw dostępności należy przede wszystkim:

  • wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Starostwo Powiatowe w Łosicach,
  • przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,
  • monitorowanie działalności Starostwa Powiatowego w Łosicach w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Zespół ds. dostępności

Anna Obzejta - Koordynator ds. dostępności w Starostwie Powiatowym w Łosicach
Magdalena Romaniuk
Arkadiusz Ozioro

tel. 83 357 19 31
e-mail: dostepnosc@losice.pl


Raport o stanie dostępności 2021

application/pdf Raport o stanie dostepnosci.pdf (105.3 KiB)

Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

application/pdf Plan dzialania na rzecz poprawy zapewnienia dostepnosci osobom ze szczegolnymi potrzebami.pdf (330.6 KiB)