Szlaki  Turystyczne:

http://www.bugrajem.eu/sarnaki/s89,szlaki.html

Ścieżki Edukacyjne:

Ścieżka przyrodnicza "Kózki" - położona jest na terenie rezerwatu "Kózki", znajduje się na niej 7 przystanków pozwalających zapoznać się z bogactwem flory i fauny rezerwatu.

Ścieżka przyrodnicza "Trojan" - znajduje się nieopodal rezerwatu leśnego "Zabuże" i wytyczona jest na łąkach wokół malowniczego jeziorka o nazwie Trojan. Znajduje się na niej 6 przystanków opisujących florę nadrzeczną, florę i faunę lasu oraz starorzecza

tl_files/starostwo/turystyka/IMG_1848.JPG

Ścieżka "Przyrodniczo - Leśna" Nadleśnictwa Sarnaki - przebiega przez drzewostany leśnictwa Mierzwice, w tym przez część rezerwatu "Zabuże" a na odcinku długości ok. 500m po skarpie rzeki Bug. Na ścieżce tej znajduje się 16 przystanków które pozwalają na praktyczne zapoznanie się z większością zagadnień związanych z gospodarką leśną

Ścieżka ekologiczna „Kisielew – Drażniew” - położona jest w północnej części gminy Platerów i przebiega przez malowniczy fragment Parku Krajobrazowego ,,Podlaski Przełom Bugu”. Na trasie umiejscowiono 11 przystanków o szerokiej tematyce przyrodniczej i historycznej, tabliczki opisujące podstawowe, występujące tu gatunki drzew. Jest też miejsce postoju pojazdów oraz dwa miejsca odpoczynku

tl_files/starostwo/turystyka/IMG_1771.JPG