Konkurs ZABYTEK ZADBANY 2022

2022-01-11 08:47

Ruszył nabór zgłoszeń do kolejnej edycji ogólnopolskiego konkursu „Zabytek Zadbany”, skierowanego do właścicieli, posiadaczy i zarządców obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków nieruchomych. Celem konkursu jest m.in. promocja właściwej opieki nad zabytkami. Nadzór nad konkursem w imieniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego sprawuje Generalny Konserwator Zabytków. Wnioski można składać do 31 stycznia 2022 r. Udział w konkursie jest otwarty i bezpłatny.

O miano laureatów i wyróżnionych ubiegać się mogą właściciele i zarządcy zabytkowej architektury, którzy wzorowo i konsekwentnie prowadzą działania badawcze, rewitalizacyjne, konserwatorskie i budowlane, celem utrzymania w jak najlepszym stanie zabytków, nad którymi sprawują pieczę.

Zgłoszenia do konkursu można składać w następujących kategoriach:

A. Utrwalenie wartości zabytkowej obiektu;
B. Rewaloryzacja przestrzeni kulturowej i krajobrazu (w tym założenia dworskie i pałacowe);
C. Adaptacja obiektów zabytkowych;
D. Architektura i budownictwo drewniane;
E. Zabytki techniki (w tym budownictwo przemysłowe i inżynieryjne);
F. Kategoria specjalna: właściwe użytkowanie i stała opieka nad zabytkiem.

Jury konkursu w każdej z kategorii nominuje cztery obiekty (lub mniej), spośród których jeden uzyska tytuł laureat, trzy pozostałe – wyróżnienia. W kategorii specjalnej jury wskaże jeden lub dwa (ex aequo) obiekty, które otrzymają tytuł laureata (bez wyróżnień).

Szczegółowe informacje dotyczące procedury konkursowej wraz z załącznikami do pobrania dostępne są na stronie internetowej Narodowego Instytutu Dziedzictwa:

https://nid.pl/konkursy/zabytek-zadbany/

Materiały

Regulamin Konkursu "Zabytek Zadbany 2022"
Zabytek​_Zadbany​_2022​_regulamin.pdf 0.33MB

Formularz zgłoszeniowy
Zabytek​_Zadbany​_2022​_zal​_1​_zgloszenie-uczestnictwa.docx 0.20MB

Procedura oceny zgłoszeń
Zabytek​_Zadbany​_2022​_zal​_2​_procedura-oceny.pdf 0.28MB

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Zabytek​_Zadbany​_2022​_zal​_3​_RODO.docx 0.20MB

Info. MUW w Warszawie

Wróć