Debata na Raportem o stanie powiatu za 2020 rok

2021-06-17 14:41

Uprzejmie informuję, że na sesji w dniu 28 czerwca 2021 r. Rada Powiatu Łosickiego  rozpatrzy „Raport o stanie powiatu za 2020 r.”.

Nad przedstawionym raportem o stanie powiatu przeprowadza się debatę, w której mogą  zabrać głos również mieszkańcy powiatu. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w trybie określonym w art. 30a ust. 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2020, poz.920), składa do przewodniczącego rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 150 osób. Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie powiatu. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że rada postanowi o zwiększeniu tej liczby.

„Raport o stanie powiatu za 2020 r.” dostępny jest pod adresem : http://e-bip.pl/Start/37/ActDetails/165190

Wróć